Ga naar de inhoud

Koersplan

In ons koersplan zetten we onze koers uiteen voor de komende jaren. We geven hierin aan wat we in de periode 2020 tot 2024 willen bereiken op het gebied van samenwerking en verbinding en hoe we dat willen gaan doen. We vertellen de verhalen van onze bewoners en koppelen die aan onze ambities en beleid. Want juist daar, in onze dorpen en voor onze bewoners willen wij waarde toevoegen. Nu en in de toekomst.

Klik hier voor ons Koersplan 2020-2024 of klik hiernaast op onze interactieve uitgave van het koersplan in magazinestijl. U kunt hierbij verschillende routes volgen. U leest hoe wij de komende jaren willen werken aan prettig en duurzaam wonen en  sterke sociale gemeenschappen.

Ondanks de coronamaatregelen hebben we geprobeerd onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden. Helaas betekende het wel dat er veel minder persoonlijk contact met onze huurders mogelijk was. We hebben op basis van heel veel informatie uit onze omgeving een nieuw koersplan gemaakt. Dat kreeg de titel 'Lokaal kleur bekennen'. We staan voor prettig en duurzaam wonen en voor sterke lokale gemeenschappen. In ons handelen zijn we hartelijk en verbindend en durven we het verschil te maken waar dat nodig is. 

Governance

Woonvizier onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties 2020. Hierin hebben woningcorporaties normen vastgelegd voor goed bestuur, goed intern toezicht, integer en transparant handelen, externe verantwoording en financiële beheersing. Daarbij maken we soms onze eigen keuzes volgens het 'pas toe of leg uit'-principe. Meer hierover leest u in ons jaarverslag. Klik hier voor onze Governance documenten


Jaarverslag 

Jaarlijks publiceren wij een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. Samen met de gemeente, huurdersorganisatie Woonbelang en andere partners in de wijk hebben we ook in het afgelopen verslagjaar weer dagelijks gewerkt aan prettig wonen.

In het animatiefilmpje vindt u de belangrijkste cijfers van 2022. Klik hier voor het volledige jaarverslag 2022. Hiernaast vindt u de links naar eerdere jaarverslagen. 


Bewonersblad

Twee keer per jaar brengt Woonvizier voor haar bewoners 'Open Vizier' uit. Open Vizier is een bewonersblad dat naast belangrijke informatie voor bewoners bestaat uit leuke artikelen met handige tips en weetjes. Klik hier om naar onze bewonersbladen te gaan.


Digitale nieuwsbrief

Bewoners van Woonvizier ontvangen minimaal tweemaal per jaar een digitale nieuwsbrief. Bekijk ze hier