Ga naar de inhoud

Woonvizier is een organisatie met zo'n 25 medewerkers. Deze zijn verdeeld over drie afdelingen: de afdeling Wonen en Vastgoed, de afdeling Bedrijfsvoering en een stafafdeling.  

De meeste klantcontacten lopen via het team Wonen en Vastgoed. Het team Wonen is het eerste aanspreekpunt voor onze bewoners als het gaat om nieuwe verhuringen, mutaties, dagelijks onderhoud, sociaal beheer en incasso. Het team Vastgoed draagt zorg voor de nieuwbouw- en onderhoudsprojecten, vastgoedprocessen en beleidsmatige vastgoedzaken. De afdeling Bedrijfsvoering is met name gericht op de interne financiële vraagstukken en heeft o.a. contacten met leveranciers, geldverstrekkers en toezichthouders als de autoriteit Wonen en Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Daarnaast faciliteert zij de directeur-bestuurder en de afdeling Wonen en Vastgoed om de bedrijfsdoelstellingen te halen. Ook de controletaak is hier ondergebracht. De stafafdeling ondersteunt en adviseert de directeur-bestuurder en Woonvizier op het gebied van managementtaken, communicatie en kwaliteit.

Woonvizier kent een twee-lagen bestuursmodel. Deze bestaat uit een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Governance.

Ontstaan uit een fusie

Woonvizier is ontstaan uit de fusie tussen stichting Volksbelang (Made) en Woningstichting Goed Wonen (Lage Zwaluwe). Vanaf 1 januari 2017 zijn deze 2 woningcorporaties samen verder gegaan onder één naam: Woonvizier. Goed Wonen en Volksbelang waren voor de fusie al vele jaren elkaars natuurlijke partners op het terrein van de volkshuisvesting. Met deze fusie hebben beide corporaties meer slagkracht gekregen. Ook hadden beide corporaties dezelfde Huurdersvereniging Woonbelang.

Beide corporaties waren al werkzaam als toegelaten instelling en Woonvizier dus ook. Dit betekent dat Woonvizier uitsluitend werkzaam is in het belang van de volkshuisvesting.

Werkgebied

Op dit moment beheren en verhuren wij ruim 2.700 verhuureenheden in de gemeente Drimmelen en de kern Moerdijk. Elk jaar stellen we samen met de gemeente en de huurdersvertegenwoordiging prestatieafspraken  op. Daarin leggen we samen vast wat we het komende jaar in de gemeente gaan doen. Het zijn officiële afspraken om ervoor te zorgen dat onze plannen passen in het lokale beleid.

Ons bezit bestaat uit woningen, garages, commerciële ruimtes en zorgvastgoed in de kernen Made, Drimmelen, Terheijden en Wagenberg, Hoge en Lage Zwaluwe en het dorp Moerdijk.  Daarnaast vinden wij het belangrijk om actief bij te dragen aan het ontwikkelen en realiseren van woningen in ons werkgebied. Onze speciale aandacht gaat uit naar de groepen starters, senioren en mensen met een beperking. Onder Projecten vindt u actuele informatie over onze nieuwbouw-, onderhouds- en verduurzamingsprojecten.