Ga naar de inhoud
Leefbaarheid

Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. De leefbaarheid in de buurt waar u woont, bepaalt voor een groot deel uw woonplezier. Woonvizier zet zich in voor een goed woon- en leefklimaat, omdat wij vinden dat onze bewoners met plezier moeten kunnen wonen in een prettige woonomgeving. Ons uitgangspunt is daarbij schoon, heel en veilig. Maar ook  bewoners spelen een belangrijke rol in het leefbaar houden van de buurt. Leefbaarheid is een verantwoordelijkheid van Woonvizier, bewoners en de gemeente samen. 

Leefbaarheidspotje: wij steunen uw idee
Heeft u een idee om de leefbaarheid in uw buurt of straat te vergoten of wilt u iets organiseren voor de buurt? Waardoor de kwaliteit in de buurt groeit of om de bewoners uit uw wijk samen te brengen? Wilt u misschien een schoonmaakactie met de buurt organiseren, meer groen in de wijk of deelnemen aan Burendag, NLdoet of een ander buurtevenement? Wij denken graag met u mee en dragen ook financieel een steentje bij. Woonvizier reserveert hier ieder jaar wat financiële middelen voor in het leefbaarheidspotje. We noemen dit potje ook wel het Buur-in-het-vizierpotje.

Omdat we het belangrijk vinden dat niemand buitengesloten wordt en ontmoeten centraal staat, stellen we een aantal voorwaarden.

1. het gaat om een aanvraag door huurders en voor huurders;
2. ontmoeten staat centraal in het buurtinitiatief waarvoor u een aanvraag doet;
3. niemand wordt uitgesloten van deelname;
4. de financiële bijdrage wordt alleen gebruikt voor de ingediende aanvraag.

Aanvragen bijdrage leefbaarheidspotje

Wilt u een bijdrage aanvragen uit het leefbaarheidspotje (Buur-in-het-vizier-potje)? Maak dan gebruik van het formulier Aanvragen bijdrage leefbaarheidspotje

Na afloop ontvangen we graag een digitale en rechtenvrije foto met samenvattende tekst van de activiteit. Deze kunt u sturen naar info@woonvizier.net. 

Hoe werkt Woonvizier verder aan de leefbaarheid?

Om de leefbaarheid in de buurt waar u woont op peil te houden, geeft Woonvizier hier jaarlijks een behoorlijk bedrag aan uit. In ons jaarverslag kunt u nalezen hoe groot dat bedrag afgelopen jaar was. Lees hieronder hoe Woonvizier werkt aan de leefbaarheid in de buurt. 

 • Buurtbeheerder.
  De leefbaarheid in de buurt is een constant aandachtspunt van onze buurtbeheerder Karin. Als het nodig is, zal zij bewoners aanspreken. En wilt u iets melden bij Karin? Stuur dan een e-mail naar info@woonvizier.net ter attentie van Karin.
 • Overleg. 
  Woonvizier neemt deel aan het Lokaal Maatschappelijk Overleg. Dit is een overleg met partijen zoals GGZ, gemeente, politie, bemoeizorg, het Algemeen Maatschappelijk Werk en andere hulpverlenende instanties. Met deze samenwerking zijn we in staat om bewoners met een meervoudige problematiek beter en sneller te helpen. 

 • Dorpsgericht werken
  De afgelopen jaren hebben we samen met partners en bewoners succesvol samengewerkt in het project Dorpsgericht Werken. Dit is een manier van werken geworden bij alle betrokken partners. In alle dorpen zijn bewonersgroepen actief waarmee nauw wordt samengewerkt.

  Ook samen met andere partners willen we ons inzetten voor het op peil houden van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid. Het accent ligt hierbij op zorg- en welzijnsvoorzieningen. Ons vertrekpunt is dat inwoners dan langer zelfstandig in hun dorp kunnen blijven wonen.

 • Wijksteunpunten
  In drie van onze woongebouwen (Onder de Toren, Patrijsflat en Kloosterhof) zit een wijksteunpunt. Dit is een gemeenschappelijke ruimte waar naast de bewoners ook buurtbewoners van harte welkom zijn. Deze steunpunten hebben een buurtfunctie omdat veel mensen vanuit de buurt deelnemen aan activiteiten. De wijksteunpunten leveren een bijdrage aan het verminderen van de eenzaamheid en het sociaal isolement van vooral ouderen. Gezien de belangrijke bijdrage van de steunpunten neemt Woonvizier de kosten van de exploitatie op zich.

Wat kunt u zelf doen aan de leefbaarheid? 

Als bewoner heeft u ook een rol in de leefbaarheid van de buurt. Het is belangrijk dat u uw woonomgeving schoon en netjes houdt. Bijvoorbeeld door afval in en rond de woning of op het balkon op te ruimen en de tuin en het achterpad of brandgang netjes te onderhouden en vrij te houden van onkruid.

We geven u een paar tips:

 • BuitenBeter
  Liggen er stoeptegels los, is er een boom omgevallen, of brandt de straatverlichting ineens niet meer? Meld dit dan bij de gemeente. Dan kan via de app van BuitenBeter. Met deze app kunt u meteen een melding aan de gemeente doorgeven op de plek én het moment dat u een probleem ziet. Ook kunt u meteen een foto toevoegen. De app is gratis te downloaden uit de app-winkels of via www.buitenbeter.nl. Samen houden we de buurt schoon, heel en veilig!    

 • Oog voor elkaar 
  Naast een schone, nette en veilige buurt is het ook belangrijk om oog te hebben voor elkaar. Want we worden met zijn allen steeds ouder en blijven steeds langer thuis wonen. En gelukkig gaat dit vaak goed. Totdat vrienden en bekenden om ons heen wegvallen. Het leven kan dan heel eenzaam worden en soms komen mensen de deur niet meer uit. Als we allemaal een beetje op elkaar letten en oog voor elkaar hebben, kunnen we voorkomen dat mensen in eenzaamheid sterven. Hoe? Klik hier om te zien op welke signalen u kunt letten en wat u kunt doen.